Obvestila
O združenju
Sestanek 2024
7. Kongres 2023
Sestanek 2022
Sestanek 2021
6. Kongres 2019
Sestanek 2018
Sestanek 2017
5. Kongres 2016
Sestanek 2015
Sestanek 2014
4. Kongres 2013
Sestanek 2012
Program 24. sestanka
Sestanek 2011
Program 23. sestanka
Iz prakse za prakso
Sestanek 2010
Program 22. sestanka
Poročilo 2010
Poročilo 3. Kongresa
3. Kongres 2009
Program 3. kongresa
Občni zbor 2008
Sestanek 2008
Poročilo 20. sestanka
Koledar srečanj
In memoriam
Povezave
Kontakti
Odbori
       

 

 

              PROGRAM
 

                PETEK 8. 10. 2010
 

07.00 - 08.00   REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

08.00 - 09.00   UVODNA PREDAVANJA

    1. Vidali P.: POROČILO O DELOVANJU  ZDRUŽENJA INTERNISTOV SZD
    2. Fras Z.: PERSONALIZIRANA MEDICINA - NAZAJ V PRIHODNOSTI KLINIČNE PRAKSE?
    3. Hojs R. : EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE (EJIM)- URADNA REVIJA EFIM EVROPSKEGA
        ZDRUŽENJA ZA INTERNO MEDICINO
 

09.00 - 10.00   II. KARDIOLOGIJA 1

    4. Vokač D.: NOVEJŠI  POGLEDI NA  ATRIJSKO FIBRILACIJO MEDIKAMENTNA ALI NEMEDIKAMENTNA TERAPIJA
    5. Pernat  A.: NOVOSTI V ZDRAVLJENJU ATRIJSKE FIBRILACIJE
    6. Bernhardt M., Kanič V., Pirnat M.: MESTO CT ANGIOGRAFIJE V SODOBNI KARDIOLOGIJI


10.00 - 10.30   SATELITSKI SIMPOZIJ 1: AstraZeneka
 

10.30 - 11.30   III. KARDIOLOGIJA 2

    7. Berden P.: MAGNETNA RESONANČNA TOMOGRAFIJA V DIAGNOSTIKI BOLEZNI SRCA
    8.
Poglajen G., Okrajšek R., Zupan I., Šebeštjen M., Kneževič I., Vrtovec B.: SODOBNI NAČINI
        ZDRAVLJENJA NAPREDOVALEGA SRČNEGA POPUŠČANJA
    9
. Lejko Zupanc T.: NOVA  PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE INFEKCIJSKEGA ENDOKARDITISA
 

11.30 - 12. 00    Odmor za kavo
 

12.00 - 13.00   IV. PRISPEVKI SB CELJE

    10.  Žuran I.: ZDRAVLJENJE KRITIČNO BOLNIH Z INZULINOM
    11
. Kovačič D.: NOVOSTI PRI ZDRAVLJENJU AKUTNEGA KORONARNEGA SINDROMA
    12.
Voga G., Hudournik B.: OCENA VOLUMSKEGA STANJA IN ZDRAVLJENJE S TEKOČINAMI
 

13.00 - 14.00    SATELITSKI SIMPOZIJ 2: KRKA
 

14.00 – 15.00     Kosilo
 

15.00 - 15.30   SATELITSKI SIMPOZIJ 3: LEK
 

15.30 -16.30   V. NEFROLOGIJA, KARDIOLOGIJA 3

    14. Mlinšek G.: KONZERVATIVNO ZDRAVLJENJE KRONIČNE LEDVIČNE BOLEZNI
    15.
Ekart R, Hojs R., Bevc S.: PRIPRAVA BOLNIKA NA NADOMESTNO ZDRAVLJENJE KRONIČNE LEDVIČNE ODPOVED
    16.
Černe A.: NOVE POTI V EHOKARDIOGRAFIJI
 

16.30 - 17.30   VI. GASTROENTEROLOGIJA 1

    17. Ferkolj I.: EKSTRAINTESTINALNE MANIFESTACIJE CROHN-a
    18. Štabuc B.: PRISTOP K BOLNIKU Z BOLEČINO V TREBUHU
    19. Mervic  M.: PORTALNA HIPERTENZIJA - KONSENZ IN USMERITVE PRI DIAGNOSTIKI IN ZDRAVLJENJU: BAVENO 5.
 

17.30 - 18.00    Odmor za kavo
 

18.00 - 19.00    VII. GASTROENTEROLOGIJA 2

    20. Stefanović  M.: GASTROINTESTNALNA ENDOSKOPIJA IN  ANTITROMBOCITNO ZDRAVLJENJE-SRCE JE
          POMEMBNEJŠE OD ŽELODCA
    21. Hafner M.: ANTIBIOTSKA PROFILAKSA V GI- ENDOSKOPIJI
    22. Skok P.: VRSTE  IN MEHANIZMI JETRNE OKVARE POVZROČENE Z ZDRAVILI

 

 

        SOBOTA   9. 10. 2010
 

08.00 - 09.00    VIII. GASTROENTEROLOGIJA 3, REVMATOLOGIJA

    23. Janša R.: CELIAKIA
    24. Žižek B.: VLOGA ADIPONEKTINA IN DRUGIH BIOKEMIČNIH TER KLINIČNIH SPREMEMB PRI ESENCIALNI
          ARTERIJSKI HIPERTENZIJI
    25. Holc I., Hojs R., Čikeš N., Ambrožič A., Čučnik S. , Kveder T., Rozman B., Pahor A.: ZGODNJA
          ATEROSKLEROZA IN REVMATOIDNI ARTRITIS
 

09.00 - 10.00  IX. HEMATOLOGIJA 1

    26. Černelč  P.: PREPOZNAVANJE IN ZDRAVLJENJE LIMFATIČNIH NOVOTVORB
    27. Preložnik Zupan I., Sever M.: LIMFATIČNE NOVOTVORBE S SPREMEMBAMI V KRVNI SLIKI
    28. Škerget M., Andoljšek  D.: NUJNA STANJA PRI BOLNIKIH Z LIMFATIČNIMI NOVOTVORBAMI
    29. Zver S., Skopec  B.: SMERNICE UGOTAVLJANJA IN ZDRAVLJENJA KRONIČNE LIMFATIČNE LEVKEMIJE
 

10.00 - 11.00   X. HEMATOLOGIJA 2

    30.  Podgornik H.,  Žontar D.: LABORATORIJSKE PREISKAVE ZA OPREDELITEV NOVOTVORB LIMFATIČNEGA TKIVA
    31. Vučković J.: DIFUZNI PLAZMOCITOM - DIAGNOZA IN TERAPIJA - ANALIZA VPLIVA  NA USPEŠNOST
          ZDRAVLJENJA LETA (2002 do 2010)
    32.  Glaser M., Kraševac  Glaser A.: DIAGNOSTIKA  IN ZDRAVLJENJE PRIMARNE IMUNE TROMBOCITOPENIJE ODRASLIH
 

11.00 - 11.30   SATELITSKI SIMPOZIJ 5: BOEHRINGER INGELHEIM
 

11.30 - 12.00    Odmor za kavo
 

12.00 -13.00   XI. PNEUMOLOGIJA

    33. Čufer T.: KARCINOM PLJUČ: INDIVIDUALIZIRANO SISTEMSKO ZDRAVLJENJE
    34. Regvat J.: DEPRESIJA IN ANKSIOZNOST MED BOLNIKI  S KOPB
    35. Salobir B.: PLJUČNA HIPERTENZIJA (PH),  DIAGNOZA IN ZDRAVLJENJE
 

13.00 - 14.00  XII. INTENZIVNA INTERNA MEDICINA 1

    36. Podbregar M.: PATOFIZIOLOGIJA ŠOKA OD MAKROCIRKULACIJE DO MIKROCIRKULACIJE
    37. Gorjup V.: MEHANSKA PODPORA PRI ZDRAVLJENJU BOLNIKOV S SRČNIM POPUŠČANJEM
    38. Knafelj R.: ZDRAVLJENJE S HIPOTERMIJO
 

14.00 - 15.00   Kosilo
 

15.00 - 16.00  XIII. TOKSIKOLOGIJA

    39. Brvar M.,  ZASTRUPITVE S FLUOROVODIKOVO KISLINO
    40. Brvar M., Možina M.: MEDSEBOJNO DELOVANJE   iN UPORABNOST RAZLIČNIH RAČUNALNIŠKIH ZBIRK
          MEDSEBOJNEGA DELOVANJA ZDRAVIL
    41. Možina M.: NAPAKE PRI UPORABI ZDRAVIL
 

16.00 - 17.00   XIV.  NEVROLOGIJA in URGENTNA MEDICINA 2

    42. Tetičkovič E .: ULTRASONOGRAFSKA DIAGNOSTIKA KAROTIDNE BOLEZNI
    43. Žvan B.: MOŽGANSKA KAP V VERTEBROBAZILARNEM POVIRJU
    44. Mlakar P., Verdnik M., Kaplan P., Zver S., Možina H.: TRANSFUZIJE NA INTERNISTIČNI PRVI POMOČ I
           UKC LJUBLJANA –  PREGLED IN PRIPOROČILA
 

16.30 - 17.30   XV. - KARDIOLOGIJA 4

    45. Drnovšek Kaljanac M., Zalar J., Pečnik A. , Smonkar T., Kočar M.,  Ašemberger S., Ravnikar R.: DIAGNOSTIKA
           PLJUČNE EMBOLIJE V BOLNIŠNICI TOPOLŠICA z računalniško ANGIOGRAFIJO pljučnih arterij (CTA)
    46. Keber I.: ZDRAVLJENJE SRČNEGA POPUŠČANJA – NOVOSTI IZ ŠTUDIJ
    47.  Ružič Medvešček N., Pitamic S.:  POMEN ZAVIRANJA ALDOSTERONSKIH RECEPTORJEV PRI KRONIČNEM
           SRČNEM POPUŠČANJU

 

SATELITSKI SIMPOZIJI

1. Petek  8.10.2010  10.00 - 10.30
ASTRAZENEKA UK Limited
Marko GRIČAR dr.med.: Navidezno zdravi, vendar ogroženi pacienti – kako jih prepoznati in zaščititi pred dogodki

2. Petek - 8.10.2010  13.00 - 14.00
KRKA d.d. Novo mesto
Asist.dr.Martin TRETJAK , dr.med., Prim. Milan STEFANOVIČ, dr.med.: Prsna bolečina – diagnostični izziv

3. Petek 8.10.2010   15.00 - 15.30
LEK  farmacevtska družba d.d.
Prof.dr. Matjaž BUNC.dr.med.: Mesto in pomen kandesartana v sodobni klinični  praksi

4. Sobota  9.10.2010  11.00 - 11.30
Boehringer Ingelheim
Dr. Nina VENE KLUN : Prelomnica v antikoagulantnem zdravljenju  bolnikov z AF

 


Program 22. Sestanka v obliki             ali       


 

 

 
 
 

                                                                                                                                                      Združenje internistov Slovenije SZD - Vse pravice pridržane