Obvestila
O združenju
7. Kongres 2023
Sestanek 2022
Sestanek 2021
6. Kongres 2019
Sestanek 2018
Sestanek 2017
5. Kongres 2016
Sestanek 2015
Sestanek 2014
4. Kongres 2013
Sestanek 2012
Program 24. sestanka
Sestanek 2011
Program 23. sestanka
Iz prakse za prakso
Sestanek 2010
Program 22. sestanka
Poročilo 2010
Poročilo 3. Kongresa
3. Kongres 2009
Program 3. kongresa
Občni zbor 2008
Sestanek 2008
Poročilo 20. sestanka
Koledar srečanj
In memoriam
Povezave
Kontakti
Odbori
         
 

 

 

Namen 23. Strokovnega sestanka  Združenja internistov

Strokovni sestanek  je namenjen zdravnikom internistom in zdravnikom v osnovnem zdravstvu. Predstavljene bodo teme z vseh področij interne medicine.

Zdravniška zbornica Slovenije bo priznala udeležbo na sestanku kot strokovno  izpopolnjevanje in jo upoštevala  pri podaljšanju licence.
Predavateljem priznava 20 točk, poslušalcem 14 točk.

Kotizacija:
Kotizacija je 180€ ( DDV je vključen v to ceno). Kotizacija plačana do 1. septembra 2011 je 160 €. Zagotavlja  udeležbo  na vseh predavanjih  in satelitskih simpozijih ter ogled razstave proizvajalcev  zdravil.  Vključuje tudi kosili, osvežitve, parkirnini in zajtrka v petek in soboto.
Udeležence prejmejo  Zbornik predavanj.
Študentje in upokojeni zdravniki kotizacije ne plačajo.
Študentje, ki se bodo  udeležili  strokovnega sestanka , naj se prijavijo po e-mailu kontaktni osebi.

Prijavnico pošljite na  naslov:
Združenje internistov SZD
Računovodstvo
Dalmatinova 10
1000 Ljubljana

Kontaktna oseba:
Prim.mag. Primož Vidali, dr. med.
Šubljeva 33, 1234 Mengeš
T.: 01/ 723 7230
GSM 031 369 711
Tax: 01/7230018
E-mail:
pvidali@siol.net
WWW.zis-szd.si

Organizacijski odbor:
Prim.mag. Primož Vidali, dr. med., predsednik
Prof. dr. Igor Križman, dr. med.
Prof. dr. Radovan Hojs, dr. med. , višji svetnik
Karl Pečovnik, dr. med.

Urednik Zbornika:
Prof. dr. Igor Križman, dr. med.

 

 

 

 

Odbor Združenja internistov SZD:

Predsednik:
        prim. mag. Primož VIDALI, dr.med.

Podpredsednika:
        prof.dr. Igor KRIŽMAN, dr.med.
        Karl PEČOVNIK, dr.med.

Tajnik:
        Franc ŠOLAR, dr.med.

Blagajnik:
        prim. Boris CIBIC, dr.med.

Člani:
        Matjaž BRENČIČ, dr.med.
        Štefan HORVAT, dr. med.
        Ilka KARIŽ, dr.med.
        Sonja CIMERMAN STEKLASA, dr.med.
        Martin ŠINIGOJ, dr.med.
        prim.mag. Franc VEROVNIK, dr.med.
        prim. mag. Ivan ŽURAN, dr.med.

Nadzorni odbor:
        Ana HAUSER PETROVIČ, dr.med.
        RUPNIK Jana, dr.med.


  

 
   
 
 

                                                                                                                                                      Združenje internistov Slovenije SZD - Vse pravice pridržane