Obvestila
O združenju
Sestanek 2024
7. Kongres 2023
Sestanek 2022
Sestanek 2021
6. Kongres 2019
Sestanek 2018
Sestanek 2017
5. Kongres 2016
Sestanek 2015
Sestanek 2014
4. Kongres 2013
Sestanek 2012
Program 24. sestanka
Sestanek 2011
Program 23. sestanka
Iz prakse za prakso
Sestanek 2010
Program 22. sestanka
Poročilo 2010
Poročilo 3. Kongresa
3. Kongres 2009
Program 3. kongresa
Občni zbor 2008
Sestanek 2008
Poročilo 20. sestanka
Koledar srečanj
In memoriam
Povezave
Kontakti
Odbori
   


 

Slovensko zdravniško društvo
Združenje internistov
 

35. STROKOVNI SESTANEK

I
NTERNA MEDICINA 2024

20. in 21. september 2024

Modra dvorana  –  Domus medica
 Ljubljana, Dunajska cesta 162

 


 

 


 

 

 

 

PROGRAM
 

Petek, 20. september 2024
 

  08:45 - 09:00

    ODPRTJE

 
       
  09:00 - 9:30

    VABLJENO PREDAVANJE

 
      Arsanjani R.   Use of artificial intelligence in cardiac imaging.
  (Mayo Clinic Arizona, ZDA)

  9:30 - 10:30

    KRITIČNO BOLNI

 
      Govekar G.   Kratkotrajna mehanična podpora pri kardiogenem šoku
      Fluher J., Jerenec K.   Naših prvih 40 bolnikov zdravljenih z VV-ECMO
      Osmani A., Kalamar Ž., Horvat M.   Prikaz primera bolnice zdravljene z ECPR in angiotenzinom II
      Kurnik M., Božič H., Podbregar M.   Pljučna hipertenzija pri starejših bolnikih s SARS-CoV-2 pljučnico

  10:30 - 11:00

    TOKSIKOLOGIJA

 
      Dobaja Borak M., Brvar M.   Depo antidotov – rešitev za zastrupljence, zdravnike in
  farmacevte
      Brvar M.   Internistične bolezni zaradi izpostavljenosti onesnaženemu
  zraku v prometu
  11:00 - 11:30    SATELITSKI SIMPOZIJ - NOVARTIS  
      Šuran D., Krunič B.   Kako zagotoviti dolgotrajno znižanje h-LDL in učinkovito zaščititi
  bolnika pred poslabšanjem srčnega popuščanja?
  11:30 - 12:00     ODMOR

  12:00- 12:45

    ENDOKRINOLOGIJA/DIABETES

 
      Skvarča A.   Hude spontane hipoglikemije pri metastatski nevroendokrini
  neoplazmi - prikaz primera
      Herman R.   Apopleksija hipofize
      Krajnc M.   Zdravljenje s SGLT2 zaviralci: priporočila za čas hospitalizacije in
  perioperativno obdobje

  12:45 - 13:30

    REVMATOLOGIJA  
      Perdan Pirkmajer K.   Prizadetost pljučnega intersticija pri bolnikih z revmatoidnim
  artritisom
      Markez S., Rotar Ž.   Kaj bi morali vsi internisti vedeti o zdravilih, ki jih predpisujemo
  revmatologi?
      Dai K., Holc I.   Relapsirajoči polihondritis
  13:30 - 14:00    SATELITSKI SIMPOZIJ - ELI LILLY  
      Jensterle Sever M.   Obvladovanje telesne mase z zdravili
  14:00 - 15:00

    KOSILO

 
  15:00 - 16:45     KARDIOLOGIJA/HIPERTENZIJA  
      Černe Čerček A.   Novosti v diagnostiki in zdravljenju miokarditisa
      Kotnik G.   Miokarditis, povzročen z zaviralci imunskih nadzornih točk
      Đokić I.   Perikarditis v klinični praksi
      Gomišček Novak A.   Anakinra pri zdravljenju ponavljajočega perikarditisa
      Bartolić A.   Resinhronizacijsko zdravljenje srčnega popuščanja v praksi
      Salobir B.   Pomen renalne denervacije v zdravljenju arterijske hipertenzije
      Lah A., Zupančič K., Jakše Hren S., Ražen L.,
    Gradecki I.
  Pozni aterosklerotični zapleti po obsevanju Hodgkinovega
  limfoma v otroštvu – klinični primer

  16:45 - 17:15

    ANGIOLOGIJA

 
      Turk Veselič M.   Perioperativna miokardna poškodba po endovaskularnem ali
  operativnem zdravljenju periferne arterijske bolezni
      Skarlovnik A.   Primerjava endovaskularnega in kirurškega zdravljenja pri
  kronični ud ogrožajoči ishemiji

  17:15 - 18:00

    INTERNISTIČNA ONKOLOGIJA

 
      Ocvirk J.   Novosti v zdravljenju napredovalega raka želodca
      Mesti T.   Novosti v zdravljenju možganskih tumorjev
      Milanez T.   Sistemsko protirakavo zdravljenje pri bolnikih z različno stopnjo
  ledvične okvare

 

Sobota, 21. september 2024
 

  08:30 - 09:30

    PULMOLOGIJA  
      Ziherl K.   Organizacija obravnave motenj dihanja v spanju
      Škrgat S.   Bronhiektazije
      Fošnarič I.   Obravnava bolnika s sumom na pljučno hipertenzijo
      Carli T.   Alergijske reakcije po pikih čebel pri čebelarjih
  09:30 - 10:30

    NEFROLOGIJA

 
      Avguštin Rotar N.   Proteinurija in albuminurija pri kronični ledvični bolezni
      Dovč A.   Pristop k bolniku z glomerulno ledvično boleznijo
      Knehtl M., Petreski T., Bevc S.   Metabolna obravnava ledvičnih kamnov
      Piko N., Ekart R.   Akutna ledvična odpoved ob sepsi - možnosti zdravljenja
  10:30 - 11:00    SATELITSKI SIMPOZIJ - SYNLAB  
      Cro' F. myPGx:   Introducing pharmacogenetics testing
      Tomašević Kramer A.   Obravnava bolnika s pomočjo farmakogenetske preiskave - prikaz
  primera iz prakse
  11:00 - 11:30     ODMOR  

  11:30 - 12:30

    HEMATOLOGIJA  
      Jakoš G., Kavčič N.   Anemija ob kronični bolezni ali kroničnem vnetju
      Starman T., Cvejić Vidali G.   Oralno ali parenteralno nadomeščanje železa pri anemijah
      Rozman M., Zver S.   Krvne bolezni pri starostniku: kdaj diagnostika, kdaj ciljano
  zdravljenje, kdaj paliativno zdravljenje
      Dreisinger M.   Aplastična anemija in paroksizmalna nočna hemoglobinurija

  12:30 - 13:30

    GASTROENTEROLOGIJA  
      Gavrič A., Plut S.   Endoskopski operativni posegi v gastroenterologiji
      Hari A.   Sodobna obravnava bolnikov s portalno hipertenzijo
      Lah T., Purg D.   Z zdravili povzročena jetrna okvara
      Bukovnik N, Ocepek A.   Kavstična poškodba požiralnika
  13:30 - 13:45     ZAPRTJE  


 

 

 

 

  

PRIJAVNICA

za 35. STROKOVNI SESTANEK 20. in 21. september 2024

Kotizacija do 1. septembra 2024 je 180€ + DDV,
po 1. septembru 2024 je kotizacija 200€ + DDV

Prijavnico pošljite na naslov:   Združenje internistov SZD
                                            Računovodstvo
                                            Dunajska cesta 162
                                            1000 LJUBLJANA

Na podlagi prijavnice vam bomo poslali račun za plačilo

 

 Klikni za prenos

 

  

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                      Združenje internistov Slovenije SZD - Vse pravice pridržane