Obvestila
O združenju
7. Kongres 2023
Sestanek 2022
Sestanek 2021
6. Kongres 2019
Sestanek 2018
Sestanek 2017
5. Kongres 2016
Sestanek 2015
Sestanek 2014
4. Kongres 2013
Sestanek 2012
Program 24. sestanka
Sestanek 2011
Program 23. sestanka
Iz prakse za prakso
Sestanek 2010
Program 22. sestanka
Poročilo 2010
Poročilo 3. Kongresa
3. Kongres 2009
Program 3. kongresa
Občni zbor 2008
Sestanek 2008
Poročilo 20. sestanka
Koledar srečanj
In memoriam
Povezave
Kontakti
Odbori
       
 

Občni zbor 2008

 

Pregled 4 letnega delovanja sedanjega odbora ZIS

Poročilo predsednika

Odbor je opravil v štirih letih kar obsežno delo. Organiziral in izvedel je 2. kongres Združenja internistov 2005, katerega se je udeležilo 345 internistov. Prav tako je organiziral v naslednjih letih  še 3 strokovne sestanke.
Skupno število udeležencev, predavanj in predavateljev je razvidno iz tabele.

Leto

Število predavanj

Predavatelji

Udeleženci

2004

42

52

210

2005

53

70

345

2006

46

68

391

2007

56

67

271

Skupaj

183

257

1427

  V tem času smo pripravili 183 predavanj, sodelovalo je preko 254 avtorjev, udeležilo pa  1427 poslušalcev. 

 Okrepili  smo sodelovanje s sosednjimi internističnimi društvi in združenji. Med prvimi smo že od  začetka  sodelovali pri ustanavljanju ISIM (Svetovnega združenja internistov). Udeležili smo se tudi nekaterih kongresov v tujini in aktivno sodelujemo pri kasneje nastalem EFIM (Evropskem združenju za interno medicino).
Z EFIM redno sodelujemo na vseh kongresih, skupščinah, komisijah ter predavanjih. EFIM nam je zelo blizu ter predstavlja najboljšo evropsko komunikacijo. Žal pa se slovenski internisti v premajhnem številu udeležujemo mednarodnih kongresov, oziroma slabo sodelujemo na predavanjih in pri objavljanju člankov v strokovnih evropskih revijah.

 

Združenje kot krovna organizacija

Združenje internistov želi nadaljevati osnovno zamisel celotne  interne medicine, da deluje kot krovna organizacija, ki združuje posamezne veje interne medicine. Sodelovanje   na strokovnih sestankih in kongresih, predvsem pa seznanjati vse interniste z najnovejšimi dosežki celotne  interne medicine.

Združenje internistov SZD bi moralo v bodoče predstavljati krovno Združenje vseh internistov,  oziroma internističnih društev, tako kot je v večini Evropskih državah, ki so sicer finančno, strokovno neodvisne, lahko pa se v posebnih primerih združujejo pri  skupnih društvenih in strokovnih interesih ter problemih.

Krovno  Združenje se zlasti uveljavlja  tedaj, ko združuje vsa internistična društva z namenom strokovnih sestankov, ki obravnavajo skupno strokovno tematiko in strokovno izpopolnjevanje celotne interne medicine. Zlasti pa, ko gre za seznanjanje vseh z novimi dosežki interne medicine, ne le posameznih vej.

 

 
  1. Sedanja oblika organizacije je za nas v tem trenutku najbolj primerna, saj v tej organizacijskih oblikah nastopa uspešno v Evropski federaciji za interno medicino, kjer je vloga krovne Internistične organizacije in medsebojne koordinacije še bolj izrazita.
  2. Združenje se čuti povezano s Slovenskim zdravniškim društvom in smatra da je njen integralni del v katerega so vključeno kot tudi ostala društva.
  3. Odlično se dopolnjujemo s z internističnih strokovnimi predavanji, ki jih organizira mariborska bolnišnica v okviru Združenja internistov. To dokazuje vsakoletna strokovna srečanja. Sestanki so vsako leto v Ljubljani in Mariboru

 

Naši internisti se ne poslužujejo ponudbe, da bi se udeleževali prijav za Evropsko diplomo iz interne medicine, ki omogoča zaposlovanje v vsej Evropi.

Letos smo na priporočilo Evropske federacije za Interno medicino organizirali spletno stran, kar bo omogočalo boljšo preglednost dogajanj v našem društvu, kot tudi boljšo in hitrejšo organiziranost društvenega delovanja.

 

Naša spletna stran        www.zis-szd.si

 

EFIM nam vsako leto nudi sodelovanje v šoli za izpopolnjevanje  internistov, ki je v Lisboni, vendar kolegi zanjo ne kažejo posebnega zanimanja.

Prihodnje leto pripravljamo 3. kongres Združenja internistov Slovenija in vas že sedaj vabimo k sodelovanju.

 

 

Kakšna naj bi bila v bodoče organizacija Združenja internistov?

 

Osnovne naloge in program:

 

1.      Ostati  nestrankarska  strokovna organizacija.

2.      Združevati vse interniste ne glede na subspecialnost.

3.      Sodelovati  z mednarodnimi organizacijami, zlasti z ISIM in EFIM tudi v organizacijskem pogledu.

4.      S predavanji in organizacijsko ter strokovno  sodelovati v mednarodnih organizacijah.

5.      Seznanjati interniste z najnovejšimi dosežki interne medicine ter izvajati strokovno izobraževanje.

 

Nadzorni odbor je pregledal delovanje ZIS in ugotovil pravilno finančno poslovanje.

 


 

 

 
 
 

                                                                                                                                                      Združenje internistov Slovenije SZD - Vse pravice pridržane