Obvestila
O združenju
7. Kongres 2023
Sestanek 2022
Sestanek 2021
6. Kongres 2019
Sestanek 2018
Sestanek 2017
5. Kongres 2016
Sestanek 2015
Sestanek 2014
4. Kongres 2013
Sestanek 2012
Program 24. sestanka
Sestanek 2011
Program 23. sestanka
Iz prakse za prakso
Sestanek 2010
Program 22. sestanka
Poročilo 2010
Poročilo 3. Kongresa
3. Kongres 2009
Program 3. kongresa
Občni zbor 2008
Sestanek 2008
Poročilo 20. sestanka
Koledar srečanj
In memoriam
Povezave
Kontakti
Odbori
   


 

Slovensko zdravniško društvo
Združenje internistov

vabi zdravnike interniste in zdravnike družinske medicine na

27. Strokovni sestanek

INTERNA MEDICINA 2015

25. 9. 2015 in 26. 9. 2015

Modra dvorana  –  Domus medica
Ljubljana, Dunajska cesta 162

 

Generalni sponzor 

KRKA d.d. Novo mesto

 


 

 


 


 

Namen 27. Strokovnega sestanka
Združenja internistov SZD

Strokovni sestanek je namenjen zdravnikom internistom in zdravnikom družinske medicine.
Predstavljene bodo teme z vseh področij interne medicine.
Zdravniška zbornica Slovenije bo priznala udeležencem kreditne točke za stalno podiplomsko izobraževanje:
za aktivno udeležbo 15 točk, za pasivno 10 točk.

Kotizacija

Kotizacija je do 1. septembra 2015 180€ + DDV, po 1. septembru je kotizacija 200€ + DDV.
Kotizacija zagotavlja udeležbo na vseh predavanjih in satelitskih simpozijih ter oglede razstave proizvajalcev zdravil.
Udeleženci prejmejo Zbornik predavanj.
Plačilo kotizacije vključuje tudi kosili, osvežitve in zajtrka v petek in soboto.
Študentje in upokojenci ne plačajo kotizacije.

Parkiranje

Je možno na parkirišču Domus medica.

Prijavnico pošljite na naslov:

Združenje internistov SZD
Računovodstvo
Dunajska cesta 162
1000 Ljubljana

Kontaktna oseba:
Prim. mag. Primož Vidali, dr. med.
Šubljeva 33, 1234 Mengeš
Tel: 031 369 711

E-mail: pvidali@siol.net
www.zis-szd.si

 


 

 

 

PROGRAM SESTANKA

Petek 25. 9. 2015

 

  07.00 - 08.00

  Registracija udeležencev  

  08.00 - 08.30

      ODPRTJE SESTANKA

 
      1. VIDALI P.   Štiriletno poročilo predsednika
  2011–2015
  08.30 - 09.00

  I.  KARDIOLOGIJA 1.

 
      2. ZUPAN I   Motnje prevajanja in sodobna elektrostimulacija srca
      3. BUNC M., AMBROŽIČ J.   Zdravljenje zožitve aortne zaklopke s perkutano vstavitvijo
  umetne aortne zaklopke (TAVR/TAVI)

  09.00- 10.00

  II. GASTROENTEROLOGIJA

 
      4. STEFANOVIČ M.   Endoskopsko ugotavljanje in zdravljenje premalignih
  sprememb želodca
      5. SKOK P., ĆERANIĆ D.   Avtoimunski pankreatitis – sodobna spoznanja o redki bolezni
      6. NOVAK K.   Naključne najdbe v jetrih – vloga ultrazvoka
      7. PLUT S., ŠTABUC B.   Diagnostika in zdravljenje bolnikov s HP okužbo
  10.00 - 11.00   III. NEFROLOGIJA  
      8. HOJS R., BEVC S., EKART R.   Debelost in ledvice
      9. PONGRAC BARLOVIČ D.   Insulin in ledvice
      10. PERŠIČ V., MARN-PERNAT A.   Serumska raven troponinov pri dializnih bolnikih
      11. MLINŠEK G   Prehransko zdravljenje pri kronični ledvični bolezni
  11.00 - 11.30     ODMOR ZA KAVO
  11.30 - 12.00       KARDIOLOGIJA 2.  
      12. BARTOLIČ A.   Neaterosklerotična koronarna bolezen
      13. LETONJA M.   Pomen remodelacije prekata pri popuščanju srca – morebitna
  različnost remodelacijskega in reverznega remodelacijskega
  procesa pri alkoholni kardiomiopatiji in miokardnem infarktu
  12.00 - 12.30   SATELITSKI SIMPOZIJ 1  
        
  12.30 - 13.30

    KOSILO

 
  13.30 - 14.00   SATELITSKI SIMPOZIJ 2  
       

  14.00 - 14.45

  IV. ENDOKRINOLOGIJA IN
  NUKLEARNA MEDICINA
 
    14. PIRNAT E.   Zdravljenje benignih bolezni ščitnice z radiojodom
      15. LEŽAIČ L.   Spect/ct preiskave v nuklearni medicini
      16. JENSTERLE M., SEVER M.   Endokrini vzroki utrujenosti
  14.45 - 15.15     ODMOR ZA KAVO  
  15.15 - 16.00  V. TOKSIKOLOGIJA IN PULMOLOGIJA 1.  
      17. BRVAR M., LEBAN V., KLOPČIČ J.   Spletno prijavljanje neželenih učinkov zdravil
      18. LEDINA L., LEK IĆ M.   Debeli, zaspani smrčači – slabe navade ali sodobna epidemija
  resne bolezni
      19. ŠORLI J.   Sindrom prekrivanja pri KOPB(zavajanje ali resničnost)
  16.00 - 16.45      REVMATOLOGIJA  
      20. MARINŠEK M.   Bolečina v prsnem košu – opredelitev koronarne bolečine
  v urgentni ambulanti
      21. KOVAČIČ GROBELŠEK V., HOLC I.,
         PAHOR A..
  Revmatske bolezni v starosti in njihovo zdravljenje
      22. DAI K. , PAHOR A., HOLC I.   Življenje ogrožujoči krioglobulinemični vaskulitis
 

Sobota 26. 9. 2015
 

  08.00 - 09.00

  VI. HEMATOLOGIJA IN
  ENDOKRINOLOGIJA
 
      23. ČERNELČ P. , SEVER M.   Nujna stanja pri boleznih celic levkocitne vrste
      24. ZVER S., ŠKERGET M.   Nujna stanja pri boleznih celic eritrocitne vrste
      25. ANŽEJ DOMA S.,  PRELOŽNIK ZUPAN I.   Nujna stanja pri motnjah hemostaze
      26. KROKTER KOGOJ T., PFEIFER M.   Telesna aktivnost izboljšuje zdravje kosti in zavira
  razvoj osteoporoze

  09.00 - 10.00

  VII. INTERNISTIČNA ONKOLOGIJA  
      27. ŠKOF E   Novosti v sistemskem zdravljenju ginekoloških rakov
      28. OCVIRK J.   Sistemsko zdravljenje melanoma
      29. KOCBEK P   Pregled sodobnih dostavnih sistemov za vnos učinkovin v tarčne
  lezije v onkologiji
      30. ROGULJ D.   Oksidativna okvara DNA pri metaboličnem sindromu
  10.00 - 10.30   SATELITSKI SIMPOZIJ 3  
        
  10.30 - 11.00     ODMOR ZA KAVO  
  11.00 - 12.00

  VIII. PULMOLOGIJA 2. IN PALAITIVNA
  INTERNA MEDICINA

 
      31. OSOLNIK K.   Idiopatska pljučna fibroza
      32. HARLANDER M   Hitotriozidaza – nov biooznačevalec aktivnosti sarkoidoze
      33. LUNDER U., FIGEL M.   Odločanje o opustitvi terapij ob koncu življenja
      34. KOŠNIK M.,  KOPAČ P., ZIDARN M.   Urtikarija, internistična bolezen
  12.00 - 13.00

   IX. URGENTNA MEDICINA IN PRIKAZ
   KLINIČNEGA PRIMERA

 
      35. DOBRAVC S., AVGUŠTIN AVČIN B.,
          ŽUŽEK T.
  Klinični primer in pristop k bolniku z novonastalo zmedenostjo
      36. SINKOVIČ A.   Dejavniki umrljivosti bolnikov z akutnim miokardnim infarktom in
  dvigom veznice ST ( STEMI)
      37. STRDIN KOŠIR A.   Tveganja pri punkcijah osrednjih ven
      38. JERENEC K., GOLUB J., FLUHER J.,
           MARKOTA A., SINKOVIČ A.
  Novi pristopi k zdravljenju kardiogenega šoka po zastrupitvi s
  kombinacijo blokatorja receptorjev beta in kalcijevega antagonista –
  prikaz 3 primerov
  13.00 - 13.30     Volitve  
  13.30 - 14.00     KOSILO  


 

Program 27. sestanka

 


 

PRIJAVNICA
Združenje internistov SZD
27 Strokovni sestanek
25. in 26. 09. 2015

Prosimo izpolnite s tiskanimi črkami
Zavod (podjetje) : ......................................................................
.................................................................................................
Naslov : .....................................................................................
..................................................................................................
Poštna številka in kraj : ................................................................
Zavezanec DDV (obkrožite)   DA   NE
Telefon: ...............................................................................
TRR: ...................................................................................
Prijavljam naslednje udeležence :

1. .................................................................................
2. .................................................................................
3. .................................................................................
4. .................................................................................
5. .................................................................................

Kotizacija do 1. septembra 2015 je 180€ + DDV,
po 1. septembru je 200€ + DDV

Žig ustanove

Podpis odgovorne osebe

Prijavnico pošljite na naslov: Združenje internistov SZD
                                            Računovodstvo
                                            Dunajska cesta 162
                                            1000 LJUBLJANA

Na podlagi prijavnice vam bomo poslali račun za plačilo
 

 

 

PRIJAVNICA     Klikni za prenos

  

Odbor Združenja internistov SZD:

Predsednik:
Prim. mag. Primož Vidali, dr. med.
Podpredsednika:
Prof. dr. Igor Križman, dr. med.
Karl Pečovnik, dr. med.
Tajnik:
Franc Šolar, dr. med.
Blagajnik:
Prim. Boris Cibic, dr. med.
Člani:
Štefan Horvat, dr. med.
Dr. Stojan Kariž, dr. med.
Doc. dr. Mitja Letonja, dr. med.
Sonja Cimerman Steklasa, dr. med.
Martin Šinigoj, dr. med.
Prim. mag. Franc Verovnik, dr. med.
Prim. dr. Ivan Žuran, dr. med.
Za spletni portal dr. Stojan Kariž, dr. med.

Organizacijski odbor:
Predsednik:
Prim. mag. Primož Vidali, dr. med.
Člani:
Prof. dr. Zlatko Fras, dr. med.
Prof. dr. Radovan Hojs, dr. med.
Prof. dr. Igor Križman, dr. med
Urednik Zbornika:
Prof. dr. Igor Križman, dr. med.

 


 

 

 

 
 

                                                                                                                                                      Združenje internistov Slovenije SZD - Vse pravice pridržane