Obvestila
O združenju
7. Kongres 2023
Sestanek 2022
Sestanek 2021
6. Kongres 2019
Sestanek 2018
Sestanek 2017
5. Kongres 2016
Sestanek 2015
Sestanek 2014
4. Kongres 2013
Sestanek 2012
Program 24. sestanka
Sestanek 2011
Program 23. sestanka
Iz prakse za prakso
Sestanek 2010
Program 22. sestanka
Poročilo 2010
Poročilo 3. Kongresa
3. Kongres 2009
Program 3. kongresa
Občni zbor 2008
Sestanek 2008
Poročilo 20. sestanka
Koledar srečanj
In memoriam
Povezave
Kontakti
Odbori
         
 

 

 

 

Namen 22. sestanka Združenja internistov
 

Sestanek je namenjen zdravnikom internistom in zdravnikom v osnovnem zdravstvu.
Predstavljene bodo teme z več področij interne medicine.
Zdravniška zbornica  Slovenije bo priznala  udeležbo na kongresu kot strokovno izpopolnjevanje in jo upoštevala pri podaljšanju licence.

Kotizacija je 160 € ( DDV je vključen v to  ceno).
Plačilo kotizacije do 1. avgusta 2009znaša 130 €. 
Kotizacija zagotavlja udeležbo na vseh predavanjih in satelitskih simpozijih ter oglede razstave proizvajalcev zdravil.
Udeleženci prejmejo Zbornik predavanj.
Plačilo kotizacije vključuje tudi kosili, osvežitve, parkirnini in zajtrka v petek v soboto.
Študentje , upokojeni zdravniki in sekundariji kotizacije ne plačajo.
Študentje naj se prijavijo kontaktni osebi.

 Prijavnico pošljite na naslov:

 Združenje internistov SZD
Računovodstvo
Dalmatinova 10
1000 Ljubljana

Kontaktna oseba:
Prim. mag. Primož Vidali, dr. med.
Šubljeva 33, 1234 Mengeš
T.: 1/7237230, GSM 031369711
E-mail pvidali@siol.net
Spletna stran: www.zis-szd.si

 


 

Organizacijski odbor za pripravo sestanka:

Predsednik:
        prim. mag. Primož VIDALI, dr.med.

Člani:
        prof.dr. Igor KRIŽMAN, dr.med.
        prof. dr. Radovan HOJS, dr.med.
        Karl PEČOVNIK, dr.med
 

Odbor Združenja internistov SZD:

Predsednik:
        prim. mag. Primož VIDALI, dr.med.

Podpredsednika:
        prof.dr. Igor KRIŽMAN, dr.med.
        Karl PEČOVNIK, dr.med.

Tajnik:
        Franc ŠOLAR, dr.med.

Blagajnik:
        prim. Boris CIBIC, dr.med.

Člani:
        Matjaž BRENČIČ, dr.med.
        Štefan HORVAT, dr. med.
        Ilka KARIŽ, dr.med.
        Sonja CIMERMAN STEKLASA, dr.med.
        Martin ŠINIGOJ, dr.med.
        prim.mag. Franc VEROVNIK, dr.med.
        prim. mag. Ivan ŽURAN, dr.med.
 

Nadzorni odbor:

        Ana HAUSER PETROVIČ, dr.med.
        RUPNIK Jana, dr.med.

 

Urednik Zbornika:

        prof.dr. Igor KRIŽMAN, dr.med.
  

 
   
 
 

                                                                                                                                                      Združenje internistov Slovenije SZD - Vse pravice pridržane