Obvestila
O združenju
7. Kongres 2023
Sestanek 2022
Sestanek 2021
6. Kongres 2019
Sestanek 2018
Sestanek 2017
5. Kongres 2016
Sestanek 2015
Sestanek 2014
4. Kongres 2013
Sestanek 2012
Program 24. sestanka
Sestanek 2011
Program 23. sestanka
Iz prakse za prakso
Sestanek 2010
Program 22. sestanka
Poročilo 2010
Poročilo 3. Kongresa
3. Kongres 2009
Program 3. kongresa
Občni zbor 2008
Sestanek 2008
Poročilo 20. sestanka
Koledar srečanj
In memoriam
Povezave
Kontakti
Odbori
       


 

Poročilo delovanja Združenja internistov SZD

Predstavljamo vam poročilo za preteklo leto in sočasno o pomembnejših dogodkih na področju interne medicine.
Naše poročilo je 22. od obstoja Združenja internistov. V Zborniku vam predstavljamo najnovejše dosežke naših internistov, pa tudi pomembnejše dosežke interne medicine v svetu.
V Programu je nekaj sprememb, ki smo jih uvedli zaradi boljše povezanosti, in razporeditev novih dogajanj.
Predvsem smo uvedli nov način vsebine strokovnega sestanka.
Do sedaj smo v glavnem objavljali teme, ki so jih izbrali sami predavatelji, Letos pa smo jih na osnovi izkušenj zaprosili, da po naših predlogih pripravijo svoja predavanja, na osnovi naših predlogov. Tako smo uspeli doseči večjo vsebinsko povezanost in omogočili najbolj zanimive in aktualne teme ter bolj načrtni program.
Zahvaliti se moram vsem predavateljem, ki so sprejeli in upoštevali naše predloge in pripravili kvaliteten program sodobnih novih spoznan j v interni medicini.
Žal pa nismo mogli izpolniti lanskoletne obljube, da bo program krajši, ker se nam je zdelo škoda, da bi izpustili nekatera tako kvalitetna predavanja.
Kolegi iz Topolšice so želeli obširneje predstaviti svojo bolnišnico s predavanjem, vendar smo jim namesto njega omogočili članek, ki nam predstavlja njihovo delovanje. Naša usmeritev je predvsem objava strokovnih dogajanj v interni medicini.
V letu 2009 smo organizirali 3. Kongres Združenja internistov SZD. Kongres je lepo uspel.
Skupno je bilo 254 udeležencev na 3. Kongresu, udeležilo se ga je tudi 26 upokojencev in 13 študentov, sodelovalo 43 predavateljev ter 17 predstavnikov farmacevtskih podjetij. Podrobnejši zapis o 3. Kongresu je objavil prim. Boris Cibic v Zdravniškem vestniku.
 


22. Strokovni sestanek Združenja internistov

Objavljamo 46 predavanj v XIII sklopih 22. Strokovnega sestanka Združenja internistov, ki so predstavljeni po trenutno najbolj aktualnih problemih v sodobni interni medicini. To so: kardiologija, gastroenterologija , revmatologija, hematologija, pneumologija , toksikologija in sodelujoča nevrologija. Nekaj splošnih tem pa smo zbrali pod »prispevki«.
Društveno delovanje. Vsi poznamo naše sodelovanje v Evropskem združenju za interno medicino EFIM.
Lansko leto je bil VIII. kongres  EFIM v Istanbulu, ki je zelo dobro uspel z obsežnim programom predavateljev cele Evrope. Žal pa tudi to pot ni bilo slovenskih predavateljev. Letošnji sestanek predsednikov je bil v Oslu na Norveškem. V okviru EFIM je začela delovati tudi sekcija Mladih internistov.
IX. kongres EFIM-a je bil prvotno načrtovan v Stockholmu, a je bil odpovedan zaradi finančnih težav švedskega združenja.
Kongres X. EFIM-a pa bo od 5. do 8.oktobra 2011 v Atenah. O podrobnostih vas bomo obvestili. Želimo, da bi se prijavili v čim večjem številu kot predavatelji na kongresu.
ACP je imenoval predsednika Združenja internistov SZD za fellow ACP.
EFIM je izdal zanimivo študijo ALlchimie, katere namen je bil raziskati alkoholne okvare. V tej študijo so sodelovali ugledni strokovnjaki EFIM-a.
EFIM je tudi letos za mlade interniste pripravila tečaj iz interne medicine v Londonu in dodelila dve dotaciji za mlade interniste.
Omeniti moram, da je zelo aktivna sekcija mladih internistov , ki sodeluje v okviru EFIMa-a in vabi mlade interniste k sodelovanju.
Tudi letos čutimo vpliv težke gospodarske situacije, saj je število zunanjih sodelavcev znatno manjše.
Prav tako že dalj časa opažamo, da ni pravega sodelovanja med različnimi medicinskimi strokami, ker so nekateri kongresi na isti datum. Poslali smo dopis Slovenskemu zdravniškemu društvu s prošnjo, naj bi s prejšnjimi pravočasnimi prijavami omogočilo ustrezno razporeditev strokovnih srečanj.
Kljub težkim gospodarskim razmeram mislimo, da bo 22. Strokovni sestanek uspel in se prav posebno zahvaljujemo vsem sodelavcem, zlasti pa obema UKC v Ljubljani in Mariboru ter sodelujočim slovenskim bolnišnicam, glavnemu sponzorju Krka in vsem razstavljavcem, ki so tako obogatili naš 22. Strokovni sestanek.

prim. mag. Primož VIDALI, dr.med

  

 
 
 

                                                                                                                                                      Združenje internistov Slovenije SZD - Vse pravice pridržane