Obvestila
O združenju
7. Kongres 2023
Sestanek 2022
Sestanek 2021
6. Kongres 2019
Sestanek 2018
Sestanek 2017
5. Kongres 2016
Sestanek 2015
Sestanek 2014
4. Kongres 2013
Sestanek 2012
Program 24. sestanka
Sestanek 2011
Program 23. sestanka
Iz prakse za prakso
Sestanek 2010
Program 22. sestanka
Poročilo 2010
Poročilo 3. Kongresa
3. Kongres 2009
Program 3. kongresa
Občni zbor 2008
Sestanek 2008
Poročilo 20. sestanka
Koledar srečanj
In memoriam
Povezave
Kontakti
Odbori
   


 

Slovensko zdravniško društvo
Združenje internistov

vabi zdravnike interniste in zdravnike osnovnega zdravstva na

V. KONGRES in 28. STROKOVNI SESTANEK

INTERNA MEDICINA 2016

30. september in 1. oktober 2016


Modra dvorana  –  Domus medica
 Ljubljana, Dunajska cesta 162
 

Generalni sponzor 

KRKA d.d. Novo mesto

 


 

 


 


 

Namen V. Kongresa in 28. Strokovnega sestanka Združenja internistov SZD

Strokovni sestanek je namenjen zdravnikom internistom in zdravnikom v osnovnem zdravstvu.
Predstavljene bodo teme z vseh področij interne medicine.
Zdravniška zbornica Slovenije bo priznala udeležencem 14 kreditnih točk za stalno podiplomsko izobraževanje:

Kotizacija

Kotizacija je do 1. septembra 2016 180€ + DDV, po 1. septembru 2016 je kotizacija 200€ + DDV.
Kotizacija zagotavlja udeležbo na vseh predavanjih in satelitskih simpozijih ter ogled razstave proizvajalcev zdravil.
Udeleženci prejmejo Zbornik predavanj.
Plačilo kotizacije vključuje tudi kosili, osvežitve in zajtrka v petek in soboto.
Študentje in upokojenci ne plačajo kotizacije.

Parkiranje

Je možno na parkirišču Domus medica.

Prijavnico pošljite na naslov:

Združenje internistov SZD
Računovodstvo
Dunajska cesta 162
1000 Ljubljana

Kontaktna oseba:
Prim. mag. Primož Vidali, dr. med.
Šubljeva 33, 1234 Mengeš
Tel: 031 369 711

E-mail: pvidali@siol.net
www.zis-szd.si

 


 

 

 

PROGRAM

Petek 30. 9. 2016

 

  07.00 - 08.00

  Registracija udeležencev  

  08.00 - 09.00

    I. UVOD

 
      1. VIDALI P.   Poročilo
      2. MOŽINA H.   Novi kurikulum specializacije iz interne medicine
      3. FRAS Z.   Preprečevanje srčno-žilnih bolezni
  09.00 - 10.00

   II.  KARDIOLOGIJA 1.

 
      4. TASIČ J., ZUPAN I.   Smernice za obravnavo atrijske fibrilacije 2016: kaj je novega?
      5. NAJI F.   Atrijska fibrilacija – pogled kliničnega kardiologa
      6. PERNAT A.   Zdravljenje atrijske fibrilacije v letu 2016 – pogled elektrofiziologa
      7. VOKAČ D.   Zapora levostranskega apendiksa kot preprečevanje
  trombemboličnih zapletov pri atrijski fibrilaciji

  10.00- 11.00

   III. KARDIOLOGIJA 2.

 
      8. VRTOVEC B.   Novosti v obravnavi in zdravljenju srčnega popuščanja
      9. BUNC M., MRAK M., ZORMAN D.   Perkutano zdravljenje kroničnih popolnih zapor
  koronarnih arterij (CTO)
      10. KANIČ V.   Koronarna bolezen – razlike med spoloma
      11. GRADECKI I.   Trikuspidalna regurgitacija po vstavitvi stalnega srčnega
 
vzpodbujevalnika
  11.00 - 11.30     ODMOR ZA KAVO

  11.30 - 12.30

   IV. OBRAVNAVA KRONIČNEGA BOLNIKA
   V PRAKSI
 
      12. VUJKOVAC B.   Obravnava kronične ledvične bolezni v praksi
      13. EPŠEK M.   Sladkorni bolnik
      14. MAROLT A.   Obravnava kroničnega bolnika – bolnik s srčnim popuščanjem (SP)
      15.  SLEMENIK-PUŠNIK C., EPŠEK-LENART M.,
     RUDEL D.
  Telemedicina – nov pristop pri vodenju kroničnega bolnika
  12.30 - 13.00    SATELITSKI SIMPOZIJ  
      a. KRKA d.d. Novo mesto   Prof. dr. Mišo ŠABOVIČ: Učinkovito in enostavno nad lipitenzijo
  13.00 - 14.00

    KOSILO

 
  14.00 - 15.00    SATELITSKA SIMPOZIJA  
       b. BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH   ŠORLI Jurij, dr. med.: Ali lahko za bolnike s KOPB naredimo več?
      c. FRESENIUS MEDICAL CARE   Dr. Moritz FISCHER: Extending frontiers in Apheresis Therapies:
  Inovative concepts from Fresenius Medical Care
  15.00 - 16.00     V. HEMATOLOGIJA in ONKOLOGIJA  
      16. ZVER S., ŠKERGET M.   Nove novotvorbe nastale po presaditvi krvotvornih matičnih celic
      17. ŠKRGAT S., PRETNAR J.   Pozni kronični pljučni zapleti po presaditvi krvotvornih matičnih celic
      18. JENSTERLE SEVER M., SEVER M.   Endokrinološki zapleti po presaditvi krvotvornih matičnih celic
      19. OCVIRK J   Zdravljenje raka želodca in gastroezofagalnega prehoda
  16.00 - 16.30     SATELITSKI SIMPOZIJ  
      d. JANSSEN,
    farmacevtski del JOHNSON & JOHNSON
  Izr. prof. dr. Sonja PRAPROTNIK, dr. med.: Pomen prepoznavanja
  in zdravljenja psoriatičnega artritisa

  16.30 - 17.30

    VI. PULMOLOGIJA in PRIKAZ PRIMERA  
    20.  KOŠNIK M.   Alergija za strupe žuželk
      21. ŠKRGAT S.   Bronhiektazije – pozabljena bolezen
      22.ZIHERL K   Voznik z obstruktivno apneo v spanju – presajanje in sposobnost
  za vožnjo.
      23.JAKŠE HREN S., GODNIČ M., MOČILNIK M.   Zapleten primer bolnice s subakutnim miokardnim infarktom
 

Sobota 1. 10. 2016
 

   08.00 - 09.00

  VII. GASTROENTEROLOGIJA  
      24. STEFANOVIĆ M.   Pomen ugotavljanja seriranih sprememb za preprečitev raka na
  debelem črevesju in danki
      25.DRNOVŠEK J., DROBNE D.   Sodobno zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni
      26. ČERANIĆ D., SKOK P.   Akutni pankreatitis in interleukini – ali omogočijo napoved
  poteka bolezni?
      27. GAVRIĆ A., STRNIŠA L.   Kapsulna endoskopija – indikacije, kontraindikacije in rezultati KO
  za gastroenterologijo v Ljubljani
   09.00 - 10.00

  VIII. REVMATOLOGIJA, ENDOKRINOLOGIJA
   in TOKSIKOLOGIJA – KAZUISTIKA

 
      28. KOREN KRAJNC M., PAHOR A.,
    GRADIŠNIK S., DAI K., KOVAČIČ
    GROBELŠEK V., DOBNIK M., HOLC I.
  Adherenca bolnikov z revmatoidnim artritisom na zdravljenje z
  imunomodulatornimi zdravili
      29. PERDAN PIRKMAJER K., HOČEVAR A.,   Vaskulitis. Je ali ni?
     30.  JENSTERLE SEVER M.   Škodljivi učinki aromataznih zaviralcev na kost
     31. MEŽNAR M.   Huda akutna zastrupitev z metforminom – serija treh
  kliničnih primerov
  10.00 - 10.30   SATELITSKI SIMPOZIJ  
       e. JANSSEN,
    farmacevtski del JOHNSON & JOHNSON
  Drobne David: Pristop k bolniku s Crohnovo boleznijo po operacij
  10.30 - 11.00     ODMOR ZA KAVO  

  11.00 - 12.00

  IX. INTENZIVNA INTERNA MEDICINA  
     32. SINKOVIČ A.   Nova antitrombotična zdravila in prognoza naših bolnikov z akutnim
  miokardnim infarktom in dvigom veznice ST
     33. JERENEC K., MARKOTA A., SINKOVIČ A.   Bolezen MoyaMoya – redek vzrok usodne ishemije miokarda:
  prikaz primera
     34. FLUHER J., MARKOTA A., SINKOVIČ A.   Vazospastična angina pektoris po zdravilu – prikaz primera
     35. HUDOURNIK B.   Septična in ishemična kardiomiopatija: prikaz primera

  12.00 - 13.00

  X. ANGIOLOGIJA  
      36. KREVEL B.   Endovaskularno zdravljenje periferne arterijske bolezni pri
  starostnikih
      37. KOZAK M.   Trombocitopenija povzročena s heparinom
      38. ŠIBLI K.   Povrhnji tromboflebitis
      39. COKAN VUJKOVAC A., VUJKOVAC B.   Žilna prizadetost pri Fabryjevi bolezni

  13.00 - 14.00

  XI. NEFROLOGIJA  
      40. EKART R., BEVC S., HOJS R.   Arterijska togost pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo
      41. PREMRU V.   Akutna ledvična odpoved ob rabdomiolizi
      42. PONIKVAR R.   Vloga plazmafereze pri zdravljenju internističnih bolezni
      43. DREISINGER M., ROŠKAR Z.   Značilnosti in zdravlje- nje bolnikov s primarno imunsko
  trombocitopenijo v UKC Maribor v 10-letnem obdobju

  14.00

    KOSILO  

 


Program V. Kongresa in 28. sestanka
 

 


 

PRIJAVNICA
Združenje internistov SZD
V. KONGRES in 28 STROKOVNI SESTANEK
30. 9. in 1. 10. 2016

Prosimo izpolnite s tiskanimi črkami
Zavod (podjetje) : ......................................................................
.................................................................................................
Naslov : .....................................................................................
..................................................................................................
Poštna številka in kraj : ................................................................
Zavezanec DDV (obkrožite)   DA   NE
Telefon: ...............................................................................
TRR: ...................................................................................
Prijavljam naslednje udeležence :

1. .................................................................................
2. .................................................................................
3. .................................................................................
4. .................................................................................
5. .................................................................................

Kotizacija do 1. septembra 2016 je 180€ + DDV,
po 1. septembru 2016 je 200€ + DDV

Žig ustanove

Podpis odgovorne osebe

Prijavnico pošljite na naslov: Združenje internistov SZD
                                            Računovodstvo
                                            Dunajska cesta 162
                                            1000 LJUBLJANA

Na podlagi prijavnice vam bomo poslali račun za plačilo

 

PRIJAVNICA   

 

Prijave so možne tudi preko spletne prijave

 

  

Odbor Združenja internistov SZD:

Predsednik:
Prim. mag. Primož Vidali, dr. med.
Podpredsednika:
Prof. dr. Igor Križman, dr. med.
Karl Pečovnik, dr. med.
Člani:
Prim. Boris Cibic, dr. med.
Sonja Cimerman Steklasa, dr. med.
Štefan Horvat, dr. med.
Primož Jovan, dr. med.
Dr. Stojan Kariž, dr. med.
Doc. dr. Mitja Letonja, dr. med.
Prim. Apolon Marolt, dr. med.
Martin Šinigoj, dr. med.
Prim. dr. Ivan Žuran, dr. med.

Za spletni portal:
 dr. Stojan Kariž, dr. med.

Organizacijski odbor:
Predsednik:
Prim. mag. Primož Vidali, dr. med.
Člani:
Prof. dr. Zlatko Fras, dr. med.
Prof. dr. Radovan Hojs, dr. med.
Prof. dr. Igor Križman, dr. med
Karl Pečovnik, dr. med.
Urednik Zbornika:
Prof. dr. Igor Križman, dr. med.

 


 

 

 

 
 

                                                                                                                                                      Združenje internistov Slovenije SZD - Vse pravice pridržane