Obvestila
O združenju
7. Kongres 2023
Sestanek 2022
Sestanek 2021
6. Kongres 2019
Sestanek 2018
Sestanek 2017
5. Kongres 2016
Sestanek 2015
Sestanek 2014
4. Kongres 2013
Sestanek 2012
Program 24. sestanka
Sestanek 2011
Program 23. sestanka
Iz prakse za prakso
Sestanek 2010
Program 22. sestanka
Poročilo 2010
Poročilo 3. Kongresa
3. Kongres 2009
Program 3. kongresa
Občni zbor 2008
Sestanek 2008
Poročilo 20. sestanka
Koledar srečanj
In memoriam
Povezave
Kontakti
Odbori
   


 

Slovensko zdravniško društvo
Združenje internistov


vabi zdravnike interniste
in zdravnike v osnovnem zdravstvu na

30. STROKOVNI SESTANEK

INTERNA MEDICINA 2018

28. in 29. september 2018

Modra dvorana  –  Domus medica
 Ljubljana, Dunajska cesta 162
 

Generalni sponzor 

KRKA d.d. Novo mesto

 


 

 


 


 

Namen 30. Strokovnega sestanka Združenja internistov SZD

Strokovni sestanek je namenjen zdravnikom internistom in zdravnikom družinske medicine.
Predstavljene bodo novosti in aktualnosti z več področij interne medicine.
Zdravniška zbornica bo priznala licenčne točke udeležencem za stalno podiplomsko izobraževanje
in jih upoštevala za podaljšanje licence.

Kotizacija

Kotizacija je do 1. septembra 2018 180€ + DDV,
po 1. septembru 2018 je kotizacija 200€ + DDV.
Kotizacija zagotavlja udeležbo na vseh predavanjih in satelitskih simpozijih ter ogled razstave proizvajalcev zdravil.
Udeleženci prejmejo Zbornik predavanj.
Plačilo kotizacije vključuje tudi kosili, osvežitve in zajtrka v petek in soboto.
Študentje in upokojenci ne plačajo kotizacije.

Parkiranje

Je možno na parkirišču Domus medica.

Prijavnico pošljite na naslov:

Združenje internistov SZD
Računovodstvo
Dunajska cesta 162
1000 Ljubljana

Kontaktna oseba:
Prim. mag. Primož Vidali, dr. med.
Šubljeva 33, 1234 Mengeš
Tel: 031 369 711

E-mail: pvidali@siol.net
www.zis-szd.si

 


 

 

 

PROGRAM

Petek 28. 9. 2018

 

  08.30 - 09.00

    ODPRTJE SESTANKA

 
      1. VIDALI P.   Poročilo predsednika
  09.00 - 10.00

    I. GASTROENTEROLOGIJA 1

 
      2. HANŽEL J., SEVER N.   Kapsulna endoskopija – priporočila, indikacije in evalvacija posegov
  na KO za gastroenterologijo v Ljubljani
      3. RIBNIKAR M.   Indikacije za presaditev jeter in pregled jetrnih transplantacij v
  Sloveniji
      4. STRNIŠA L.   Kronični pankreatitis – nova priporočila
      5. JANŠA R.   Malabsorbcijski sindromi

  10.00- 11.00

    II. HEMATOLOGIJA

    Značilnosti krvne slike pri specifičnih
    populacijskih skupinah
      6. DOMA S. A., URDIH T.   Značilnosti krvne slike pri starostniku
      7. ŠKERGET M., CVEJIĆ VIDALI G.   Značilnosti krvne slike v nosečnosti
      8. PRELOŽNIK ZUPAN A., ČEBOKLI A.   Značilnosti krvne slike pri bolniku s kroničnim vnetjem ali
  kronično boleznijo
      9. PODGORNIK H., PAJIČ T.   Preiskave iz krvi – praktični nasveti iz vsakdanje prakse
  11.00 - 11.30     ODMOR ZA KAVO

  11.30- 12.30

    III. INTENZIVNA INTERNA MEDICINA

 
      10. KAMENIK B.   Tahikardne motnje srčnega ritma starostnikov z vstavljenim
  srčnim spodbujevalnikom
      11. SINKOVIČ A., KOŠTOMAJ U., KENK A.   Akutni miokardni infarkt z dvigom ST (STEMI) in domnevno novi
  levokračni blok
      12. GOLUB J., MARINŠEK M., SIMONE F.,
     SINKOVIČ A.
  Prikaz primera bolnika s tirotoksično krizo in večorgansko odpovedjo
      13. MARKOTA A.   Uravnavanje telesne temperature pri kritično bolnem

  12.30 - 13.30

    IV. KARDIOLOGIJA 1  
      14. NAJI F.   Specifične EKG spremembe pri različnih kardiomiopatijah
      15. PERNAT A..   Katere prekatne tahikardije je mogoče uspešno zdraviti s
  katetrsko ablacijo?
      16. VOKAČ D.   Možnosti večtočkovne stimulacije(multisite pacing) pri bolnikih s
  srčnim popuščanjem in resinhronizacijskim zdravljenjem
      17. ZUPAN I.   Brezelektrodni srčni spodbujevalnik – prve izkušnje

  13.30 - 14.15

    V. ANGIOLOGIJA  
     18. KREVEL B.   Venska tromboza in maligne bolezni
     19. BREGAR U.   Tromboflebitis – pogosta in nadležna bolezen
     20. JANIĆ M.   Obravnava bolnikov s pljučno embolijo
  14.15 - 14.45    SATELITSKI SIMPOZIJ  
      a. KRKA d.d. Novo mesto  
  14.45 - 15.45

    KOSILO

 
  15:45 - 16:45     VI. INTERNISTIČNA ONKOLOGIJA  
      21. OCVIRK J.   Kožna toksičnost onkoloških zdravil.
      22. MATOS E.   Rak neznanega izvora
      23. EBERT M.   Paliativna oskrba onkoloških bolnikov
      24. BREZNIK J.   Klinični primer 51-letnega bolnika z atipično prezentacijo
  diseminiranega plazmocitoma
  16:45 - 17:15     SATELITSKI SIMPOZIJ  
      b. BOEHRINGER INGELHEIM  

  17:15 - 18:15

    VII. PULMOLOGIJA  
      25. SALOBIR B.   Novosti v obravnavi bolnikov s pljučno arterijsko hipertenzijo
      26. REGVAT J.   Obravnava KOPB v Sloveniji
      27. FLEŽAR M.   Pljučni bolnik na potovanju
      28. ERŽEN R.   Priporočila za obravnavo bolnika s pljučnico domačega okolja

  18:15 - 19:00

    INTENZIVNA INTERNA MEDICINA  
    29. KRANJC KOREN M., PAHOR A., HOLC I.   Novosti v diagnostiki in zdravljenju velikoceličnega arteritisa
      30. OSTROVRŠNIK J., HOČEVAR A.   Ali obstoja povezava med IgA vaskulitisom in rakom?
      31. JEŠE R., HOČEVAR A.   Ali obstoja povezava med gigantocelularnim arteritisom in rakom?
 

Sobota 29. 9. 2018
 

  08:30 - 10:00

    IX. NEFROLOGIJA  
      32. NOVAK B.   Bolniki z akutno ledvično okvaro, ki so potrebovali akutno
  hemodializo v Obalno-kraški regiji v letih 2011–2016
      33. DVORŠAK B.   Obravnava bolnikov z renovaskularno arterijsko hipertenzijo
      34. KNAP B.   Asistirana peritonealna dializa kot nova možnost izvedbe
  zdravljenja s peritonealno dializo
      35. TRAMPUŽ VAJDIČ B..   Vpliv hemodializne arteriovenske fistule na delovanje presajene
  ledvice
      36. BERGOČ MARTINUČ M.   Akutna ledvična okvara pri bolnici z AL amiloidozo, predstavitev
  kliničnega primera
      37. KERSNIČ B., MALNARIČ V.,
    DOBRAVEC S.
et al
  Ali je pri srčnem popuščanju in kronični ledvični bolezni možno
  konstruirati nativno arteriovensko fistulo
  10:00 - 10:45

    X. GASTROENTEROLOGIJA 2

 
      38. URLEP D.   Kolonoskopija in polipi debelega črevesja
      39. DAJČMAN D.   Vloga novejših antidepresivov v blaženju simptomov funkcionalne
  dispepsije
      40. KALACUN V.   Uporaba direktnih zaviralcev trombina in gastrointestinalne krvavitve
  10:45 - 11:15     ODMOR  

  11:15 - 12:15

   XI. KARDIOLOGIJA 2  
     41. JUVAN AŽMAN K.   Koliko športa je zdravo za srce?
     42. PROKŠEL K.   Bolezni srca v nosečnosti
     43. KARIŽ S., MAHNE B., STOPAR R.   Disfunkcija desnega prekata pri srčnem popuščanju z ohranjenim
  iztisnim deležem
     44. MOŽINA H.   Uporaba UZ za hitro opredelitev vrste šoka

  12:15 - 13:15

    XII. ENDOKRINOLOGIJA IN
    TOKSIKOLOGIJA
 
      45. KOZAMERNIK MLEKUŠ K.   Hiperprolaktinemija
      46. GROTI K.   Novosti pri novonastalem hipogonadizmu moških
      47. MLAKAR M., BORAK D.M., BRVAR M.   Fomepizol: novi antidot za toksične alkohole
      48. LEBEN L., BRVAR M.   Zastrupitev z guarano

  13:15 - 14:00

    XIII. KARDIOLOGIJA 3  
      49. MILETIĆ D., BARTOLIĆ A.   Radialni pristop za posege na koronarnih arterijah
      50. BARTOLIĆ A.   Funkcionalna invazivna diagnostika koronarne bolezni
      51.  ŠLUGA M.   Družinska anamneza kot slepi rokav ali ključ do diagnoze

 14:00 - 15:00

    KOSILO  

  15.00

    KONEC SESTANKA  

 


Program 30. sestanka
 

  

PRIJAVNICA
Združenje internistov SZD
30. STROKOVNI SESTANEK
28. in 29. 9. 2018

Prosimo izpolnite s tiskanimi črkami
Zavod (podjetje) : ......................................................................
.................................................................................................
Naslov : .....................................................................................
..................................................................................................
Poštna številka in kraj : ................................................................
Zavezanec DDV (obkrožite)   DA   NE
Telefon: ...............................................................................
TRR: ...................................................................................
Prijavljam naslednje udeležence :

1. .................................................................................
2. .................................................................................
3. .................................................................................
4. .................................................................................
5. .................................................................................

Kotizacija do 1. septembra 2018 je 180€ + DDV,
po 1. septembru 2017 je kotizacija 200€ + DDV

Žig ustanove

Podpis odgovorne osebe

Prijavnico pošljite na naslov: Združenje internistov SZD
                                            Računovodstvo
                                            Dunajska cesta 162
                                            1000 LJUBLJANA

Na podlagi prijavnice vam bomo poslali račun za plačilo

 

PRIJAVNICA     Klikni za prenos

 

  

Odbor Združenja internistov SZD:

Predsednik:
Prim. mag. Primož Vidali, dr. med.
Namestnik predsednika:
Prof. dr. Radovan Hojs, dr. med
Podpredsednik:
Karl Pečovnik, dr. med.
Člani odbora:
Prim. Boris Cibic, dr. med.
Štefan Horvat, dr. med.
dr. Stojan Kariž, dr. med.
dr. Mitja Letonja, dr. med.
Prim. Apolon Marolt, dr. med.
Boris Pelko
, dr. med.
Sonja Steklasa, dr. med.
Martin Šinigoj, dr. med.
Prim. dr. Ivan Žuran, dr. med.

Organizacijski odbor:
Predsednik:
Prim. mag. Primož Vidali, dr. med.
Člani:
Prof. dr. Zlatko Fras, dr. med.
Prof. dr. Radovan Hojs, dr. med.
Karl Pečovnik, dr. med.
Urednik Zbornika:
Prim. dr. Ivan Žuran, dr. med

 


 

 

 

 
 

                                                                                                                                                      Združenje internistov Slovenije SZD - Vse pravice pridržane